วันที่   8   เมษายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 4/2565 ห้องประชุมเสมาตักสิลา
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุม กศจ ห้องประชุมเสมาตักสิลา