วันที่   29   เมษายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - รายงานตัวครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ห้องประชุมเสมาตักสิลา