วันที่   2   พฤษภาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ ครั้งที่ 5/2565 ห้องประชุมเสมาตักสิลา