วันที่   24   พฤษภาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - เตรียมความพร้อมกิจกรรม ศธ จิตอาสา ห้องประชุมเสมาตักสิลา