วันที่   8   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมคณะกรรมการทุนร.10(ม.ท.ศ.) ห้องประชุมเสมาตักสิลา