วันที่   7   กันยายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ ปี2566 ห้องประชุมเสมาตักสิลา
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) ห้องประชุมเสมาตักสิลา