วันที่   11   กันยายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมเสมาตักสิลา