วันที่   20   กันยายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม สรุปสะท้อนผลการดำเนินกิจกรรมการจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ห้องประชุมเสมาตักสิลา