วันที่   27   กันยายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566-2570 ห้องประชุมเสมาตักสิลา