วันที่   14   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ห้องประชุมเสมาตักสิลา